گزارشات
نظارت بر واردات گوشت
کارشناس اداره کل دامپزشکی استان قم به منظور نظارت بهداشتی بر واردات گوشت منجمد گاو و گوساله در کشور برزیل حضور یافت.
شرح ماموریت و دستاوردها:
-       نظارت بر اجرای مفاد IHR از قبیل PH لاشه ها و دمای مراحل مختلف کشتار بر اساس IHR
-       نظارت بر روش اندازه بسته های تولیدی گوشت
تولید و واردات گوشت منجمد گاو و گوساله به کشور به میزان 500 تن
 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.