گزارشات
شرکت در یازدهمین نشست مجمع جنگل ملل متحد UNFF 11
نمایندگاه سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور جهت حضور در یازدهمین نشست مجمع جنگل ملل متحد  UNFF 11در مقر سازمان ملل متح در نیویورک حضور یافتند  .
هدف از شرکت در این نشست شرکت این اجلاس اتخاذ تصمیم در خصوص ترتیبات آتی برای جنگل ها در خلال سال های 2015 2030  و نیز شرکت در بخش های کارشناسی تخصصی و  نشست های بخش وزارتی و میزگرد های مدیریتی بخش جنگل  بوده است.
از دستاورد ها و نتایج حاصل در این اجلاس :
پرداختن به موضوعات :
·       قطعنامه مربوط به ترتیبات آتی جنگل و مسائل مالی مرتبط
·       نحوه ایجاد صندوق های جهانی تسهیلا ت جنگل و فرآیند های تسهیل گر  در بخش جنگل
·       پرداختن به بیانیه پایانی وزرا
لازم به ذکر است بیانیه وزرا در تاریخ 13 می به تصویب مجمع عمومی رسیده و در آن مسئولین عالی رتبه بخش جنگل جهانی اعم از وزرا و معاونین وزرا و مسئولین سازمان های جنگل جهان ، بر حمایت خود از اعمال مدیریت پایدار جنگل تاکید نمودند .
همچنین در این بیانیه برتصویب نقش نهاد UNFF به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیر در خصوص جنگل ها در جهان تاکید و خواستار تقویت آن شدند .
 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.