گزارشات
شرکت در سمینار توزیع و تجارت محصولات کشاورزی

نماینده کشورمان جهت شرکت در سمینار توزیع و تجارت محصولات کشاورزی کشور های آسیایی که در کشور چین برگزار گردیده بود شرکت نمودند.هدف از شرکت در این سمینار آموزش و ارائه تجربیات علمی به کارشناسان و متخصصان بخش ککشاورزی و نیز کشاورزان برای توسعه دکشاورزی علمی بوده است .

از دستاوردها و مواد قابل پیگیری در این نشست می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-     تعامل وهمکاری های بین المللی برای توسعه بخش کشاورزی به ویژه در حوزه توزیع و تجارت محصولات کشاورزی

-     آشنایی با اصلاحات روستایی ، سیاست های توسعه کشاورزی ،سیاست های توسعه تجارت محصولات کشاورزی

-     آشنایی با روش های جدید فروش محصولات کشاورزی در از جمله موضوع تجارت الکترونیک برای محصولات کشاورزی در چین

-     باز دید از الگوی توسعه بازار الکترونیک در چین

-     نشست با روسای کشاورزی استان شاندونگ

-     بازدید ازنمایشگاه کشاورزی

-     بازدید از پارک لجستیک شهر شاندونگ و آشنایی با پیشرفت ها و اقدام های اجرایی برای توسعه بازار محصولات کشاورزی

-     شرکت در جلسات ارائه سخنرانی های علمی در خصوص توزیع و تجارت محصولات کشاورزی

 

           

 

 
امتیاز دهی
 
 


خانه | بازگشت |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.